DEKRA zapošljavanje d.o.o.

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 120

81000 Podgorica

Telefon: +382.77.27 22 40

Fax.: +382.77.27 22 42

Web:  www.dekra-zapo.me

PIB: 02744783

PDV: 30/31-08643-3

Daniele Divjanović, predsjednik Uprave

Na osnovu rješenja Ministarstva rada i socijalnog starenja, broj 100-167/2013-1 za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju.

Transakcijski račun: 510-25689-88

IBAN – ME25510000000002561616

Uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović.

 

DEKRA privremeno zapošljavanje d.o.o.

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 120

81000 Podgorica

Telefon: +382.77.27 22 40

Fax.: +382.77.27 22 42

Web: www.dekra-zapo.me

PIB: 02873273

PDV: 30/31-11223-8

Daniele Divjanović, predsjednik Uprave

Na osnovu rješenja Ministarstva rada i socijalnog staranja, društvo je evidentirano u Knjigu agencija za privremeno zapošljavanje pod rednim brojem Broj: 11-245/2012-1

Transakcijski račun: 510-65916-75

IBAN – ME25510000000006591675

Uprava: Suzana Bernhard, Daniele Divjanović.