Agencijski rad / privremeno zapošljavanje je koncept putem kojeg agencija ustupa radnika na rad kod korisnika pri čemu s radnikom potpisuje Ugovor o radu, a sa korisnikom Sporazum o ustupanju radnika. Uz pronalaženje kvalitetnog i odgovarajućeg kadra za Vašu poslovnu organizaciju, usluga agencijskog rada / privremenog zapošljavanja uključuje i obavljanje svih administrativnih, pravnih i računovodstvenih poslova. Prednost privremenog zapošljavanja putem DEKRA-e je svakako i to što smo, zbog velike baze kandidata, u mogućnosti da vrlo brzo odreagujemo na Vaše potrebe za radnicima.