Politika privatnosti, zaštite i korišćenja ličnih podataka

DEKRA je u Crnoj Gori osnovana od strane DEKRA Arbeit Group i dio smo međunarodne korporacije DEKRA SE sa sjedištem u Stuttgart-u, Njemačka.

Naša privredna društva koja djeluju u sklopu naše grupacije i pružaju usluge iz domena ljudskih potencijala, istraživanja tržišta, marketinga te ostalih registrovanih djelatnosti su:

DEKRA zapošljavanje d.o.o., Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81 000 Podgorica, PIB:02744783, PDV: 30/31-08643-3

 

DEKRA privremeno zapošljavanje d.o.o., Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130, 81 000 Podgorica PIB: 02873273; PDV:30/31-11223-8 upisana u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje pod rednim brojem 111-351/16-2

DEKRA se obavezuje da će štititi i poštovati Vašu privatnost pa stoga ovim dokumentom želimo da pojasnimo način rada i naše namjere.

 

Terminologija:

Termine tj. nazive koje  koristimo u ovoj Politici, čime mislimo na dokument „Politika privatnosti, zaštite i korišćenja ličnih podataka“, želimo detaljno i razumljivo da obrazložimo.

U ovoj Politici obraćaćemo Vam se kao „Kandidat“ ili „Saradnik“ ili „Vi“.

Pri korišćenju termina „Nama“ ili  „Društvo“ ili „DEKRA“ mislimo na gore nabrojane pravne osobe u Crnoj Gori kao dio DEKRA Arbeit Group-e.

DEKRA putem svojih i sestrinskih društava pruža različite usluge kao što su: posredovanje pri zapošljavanju, ustupanje  radnika, pridobijanje i selekcija kandidata, testiranja, procjene, razvoj karijere, osposobljavanje i obrazovanje, outplacement, internacionalna radna mobilnost, istraživanje tržišta, marketinške usluge, usluge promocije, administracije, ispitivanje javnog mnijenja te ostale registrovane djelatnosti („Naše usluge“).

Kod obavljanja Naših usluga koristimo razna IT i komunikaciona rješenja. U nekim slučajevima DEKRA koristi web stranice ili društvene mreže, fiksnu ili mobilnu telefoniju, razne prilagođene platforme kao što su DEKRA HR-net te DEKRA web i ostala softverska rješenja.

Namjera nam je da Vam time omogućimo pretraživanje i prijavljivanje na poslove koje oglašavamo, a koji odgovaraju Vašim interesima, sposobnostima i/ili iskustvima na područjima za koja ste izrazili interes za rad ili saradnju.

Pri našem radu i interakciji sa Vama doći ćemo do raznih podataka koji Vam mogu pomoći pri Vašoj identifikaciji što u ovoj Politici nazivamo „lični podatak“.

 

Lični podaci koje DEKRA prikuplja i obrađuje:

•    Vaše ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja, podaci za kontakt, kvalifikacije (obrazovanje, edukacije, reference), dokumenti koji dokazuju Vaš identitet, pravo na rad i svi drugi podaci koje ste naveli u radnoj biografiji

•    U slučaju da se prijavite koristeći Vaš profil ili račun na društvenim mrežama: podatke Vašeg profila

•    U slučaju da nas kontaktirate možda ćemo da sačuvamo evidenciju o toj korespondenciji

•    Možemo potencijalno da prikupljamo podatke o Vašim posjetima na našim web stranicama

•    Mogli bismo takođe da prikupljamo obavještenja u marketinške svrhe i analize, uključujući obavještenja o Vašim odgovorima na elektronsku poštu, sms, telefon i ostale marketinške kampanje

•    Moguće je da nam šaljete fotografije i/ili video zapise Vaše pristupnosti na treninzima ili sličnim događajima

 

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka:

DEKRA prikuplja i obrađuje lične podatke:

 • Da Vam pruži usluge koje od nas očekujete. Traženje posla/ustupanja/saradnje na koje  se prijavljujete. Pomoć kod osposobljavanja, razvoja karijere i napredovanja. Ovo uključuje slanje Vaše radne biografije potencijalnim poslodavcima ili partnerima na razmatranje i obavještavanje Vas o mogućnostima rada ili saradnje putem elektronske pošte, telefona, pošte i/ili drugih komunikacionih metoda
 • Uz Vašu saglasnost možemo Vaše kontakte da koristimo u svrhu direktnog marketinga, na primjer putem elektronske pošte, poruka ili telefona
 • Potencijalno u svrhu proučavanja i statističkih te analitičkih istraživanja
 • Kod ispunjavanje pravnih, zakonskih i regulatornih obaveza
 • Vaše lične podatke možemo takođe da obradimo radi unaprijeđivanja sigurnosti i zaštite ljudi, prostora, sistema i opreme, za praćenje usklađenosti s internim politikama i postupcima, za upravljanje komunikacijskim i ostalim platformama koje koristi DEKRA Arbeit Group, te kod ispitivanja i odgovaranja na pritužbe

 

Da li ste u obavezi da date lične podatke?

Niste u obavezi da date Vaše lične podatke, ali ukoliko ih nemamo, nemoguće je da ostvarimo poslovnu saradnju te nismo u mogućnosti da Vam pružimo usluge.

 

Obrađivanje ličnih podatke bez ljudskog posredovanja  

Ponekad obrađujemo Vaše lične podatke bez ljudskog posredovanja. DEKRA može da koristi sisteme obrade i automatizovano da donosi odluke (profilisanje) kako bi poslovnim klijentima i Vama pružili uslugu.

 

Rok čuvanja ličnih podataka

DEKRA čuva Vaše lične podatke na rok do 2 godine. U slučaju da ste uspješno pronašli posao preko nas, DEKRA će morati duže da zadrži Vaše lične podatke kako bi se udovoljilo važećim pravnim i ugovornim obavezama.

 

Prenošenje ličnih podataka trećim stranama

Otkrivamo Vaše lične podatke trećim stranama kako bi ispunili ranije navedene svrhe. To činimo u slučajevima ili prema:

 • Dobavljačima. Možemo npr. uključiti dobavljača da za nas obavlja administrativne ili operativne poslove kako bi unaprijedili odnos s Vama. Dobavljač(i) će biti vezani ugovornim i zakonskim obavezama u svrhu zaštite povjerljivosti Vaših ličnih podataka te će imati pristup samo Vašim ličnim podacima za potrebe obavljanja njihovih funkcija.
 • Podatke dijelimo drugim DEKRA društvima širom svijeta gdje ste pokazali interesovanje za prilike koje nudi tržište ili ukoliko DEKRA prepozna da posjedujete određene vještine potrebne ili korisne na tom tržištu.
 • Našim poslovnim klijentima/budućim poslodavcima: dijelićemo Vaše lične podatke našim poslovnim klijentima koji nude poslove/zadatke koje bi mogli da Vas zanimaju, odnosno koji su zainteresovani Vašim profilom. Oni su obavezani ugovornim i drugim obavezama o povjerljivosti u odnosu na Vaše lične podatke
 • Dijelićemo Vaše lične podatke vladinim organima, policiji, regulatornim ili organima za sprovođenje zakona ako utvrdimo, isključivo na temelju vlastite procjene, da smo zakonski obavezni odnosno ovlašćeni tako da postupamo ili ukoliko bi to bilo razumno učiniti.

   

Prenošenje ličnih podataka izvan Evropske unije

Možemo prenositi i obrađivati Vaše lične podatke u jednoj ili više drugih zemalja, unutar ili izvan Evropske unije, a u slučaju da Vaše podatke prenosimo izvan EU biće samo u zemlje za koje Evropska komisija odluči da osiguravaju odgovarajuću nivo zaštite.

 

Vaša prava

 • Pravo na pristup i dobijanje kopije Vaših ličnih podataka koji se obrađuju.

Imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših ličnih podataka. U slučaju kada obrađujemo Vaše lične podatke, možete da ostvarite pristup Vašim ličnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo. U određenim slučajevima možete da zatražite da Vam pošaljemo kopiju Vaših podataka u elektronskom obliku. Isto zatražite na adresu elektronske pošte: dpo.hr@dekra.com

 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka.

Ukoliko dokažete da lični podaci koje posjedujemo o Vama nisu tačni, možete da zatražite ispravku netačnih ličnih podataka na adresu elektronske pošte: dpo.hr@dekra.com

 • Pravo na brisanje.

U određenim okolnostima imate pravo da zatražite da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i / ili brisanje ličnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtjev za brisanjem ličnih podataka koji se na Vas odnose možete podnijeti u bilo kom trenutku, a DEKRA će da procijeni da li Vaš zahtjev za brisanjem treba da se odobri. Pravo na brisanje uslovljeno je zakonskim pravima ili obavezama koje možda moramo poštovati radi zadržavanja podataka. Zahtjev za brisanjem ličnih podataka možete da zatražite na adresu elektronske pošte: info.me@dekra.com

 • Pravo na prigovor.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava prekršena imate pravo na prigovor.

U svrhu ostvarivanja Vaših prava, prijavite se na elektronsku poštu na slijedeću adresu: dpo.hr@dekra.com

Ukoliko nam se obratite e-poštom u svrhu ostvarivanja Vaših prava DEKRA od Vas može da zatraži identifikaciju prije postupanja po Vašem zahtjevu.

 

Nivo zaštite ličnih podataka u DEKRA sistemu

DEKRA štiti Vaše lične podatke najsavremenijim IT tehnologijama i sistemima fizičke zaštite. Svi DEKRA zaposleni postupaju u skladu s internim protokolima i procedurama te ovom Politikom, a sve u svrhu osiguravanja Vaše privatnosti i onemogućavanja potencijalne zloupotrebe istih.

 

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi ove Izjave ili biste željeli dodatne informacije o načinu zaštite i želite da kontaktirate DEKRA zaposlenog za zaštitu ličnih podatka – Data Protection Officer (DPO), molimo Vas pošaljite nam elektronsku poštu na: dpo.hr@dekra.com