Uprava društva DEKRA privremeno zapošljavanje d.o.o.  i DEKRA zapošljavanje d.o.o. donijela je sljedeću politiku kvaliteta za djelatnost iz područja upravljanja ljudskim potencijalima:

Njegovanje ličnog pristupa kao i briga za zaposlenog i klijenta fokus su našeg poslovanja. Kako nam je jedan od glavnih ciljeva pružiti našim klijentima kvalitetan i kompletan paket usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, osnova na kojoj se temelji naša politika kvaliteta, a bez koje pomenuto ne bi bilo moguće, odnosi se prvenstveno na ulaganje u razvoj intelektualnog kapitala. Naše kvalifikovano i edukovano osoblje predstavlja čvrst temelj naše kompanije i potporni sistem bez koga bi naša glavna misija bila neostvariva.

Naši postavljeni ciljevi svakako će biti mjerljivi, ostvarivi i usmjereni prema daljem razvoju naše djelatnosti kao i prema razvoju inovacija u području upravljanja ljudskim potencijalima, a sa svrhom pružanja što kvalitetnije usluge našem klijentu. Budući da nam je zadovoljstvo naših klijenata od velike važnosti, uvijek im pristupamo s posebnom pažnjom i zajednički pronalazimo rješenja koja su krojena po mjeri njihovih potreba.

Uzevši u obzir naš plan širenja portfolia usluga iz područja upravljanja ljudskim potencijalima na našu regionalnu mrežu poslovnica, planiramo rast i razvoj kompanije kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.