Konkurs
Mjesto rada
Rok prijave

Podgorica / Bar
01. 04. 2019.

Finland or Home country
10. 03. 2019.

Finska
10. 03. 2019.

Herceg Novi
25. 02. 2019.

Prčanj, Kotor
28. 02. 2019.

Prčanj, Kotor
28. 02. 2019.

Petrovac, Budva
31. 03. 2019.

Bijela, Herceg Novi
03. 01. 2019.

Crna Gora
Do popunjenja pozicije